بازدید شهردار ساری از روند پیشرفت نیروگاه زباله سوز

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، صبح امروز یکشنبه پانزدهم تیرماه، عباس رجبی به همراه قبادی معاون شهرسازی و امور مناطق شهرداری ، کریمی معاون فنی عمرانی، نیک نقش معاون خدمات شهری شهرداری، عطایی شهردار منطقه دو و مرتضوی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری از روند پیشرفت پروژه نیروگاه زباله سوز بازدید کردند.

 

 

 

چاپ محتويات