بازدید فرماندار مرکز استان از پروژه بزرگ نیروگاه زباله سوز ساری

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، صبح امروز، دوشنبه، عباسعلی رضایی فرماندار مرکز استان از پروژه بزرگ نیروگاه زباله سوز ساری بازید کرد.

چاپ محتويات